Členstvo a jeho výhody

Ako sa stať členom klubu?

  • Člen klubu môže byť majiteľom či držiteľom akéhokoľvek modelu značky smart, priaznivec, fanúšik
  • Zaslať vyplnenú prihlášku.
  • Uhradiť vstupný členský poplatok na prvý kalendárny rok.

Členský poplatok slúži na čiastočné zabezpečenie bežného chodu klubu, prípravu akcií a úhradu nákladov s tým spojených.
Klub je neziskovou organizáciou, nevytvára zisk a je financovaný prevažne zo sponzorských príspevkov, darov a členských poplatkoch.

Výhody členstva

Každý člen klubu získava zaplatením členského výhody:

  • možnosť získať darček pre členov klubu na výročnom zraze (v závislosti od možností)
  • možnosť zakúpiť originálnu klubovú polokošelu
  • čerpať výhody a zľavy u partnerov smartcars clubu
  • získať zľavy na propagačné materiály a na akcie smartcars clubu

O členstve v klube rozhoduje predsedníctvo klubu. Po vyplnení prihlášky Vám príde do 7 dní potvrdzujúca správa s údajmi o výške, termíne a spôsobe úhrady členského poplatku. Členstvo v klube vzniká dňom úhrady členského poplatku.