2 percentá z daní

Ďakujeme za 2% z Vašich daní pre smartcars club!

Opäť prišiel čas roka, kedy sa môžete rozhodnúť, akým spôsobom zúročíte percentá dane z vašich príjmov za uplynulý rok. Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre podporu našej činnosti, ktorá je čisto dobrovoľnícka (nemáme žiadnych zamestnancov!). Tieto prostriedky nie sú pre vás žiadnou sumou navyše, sú časťou vášho povinného odvodu a týmto rozhodnutím ich presmerujete práve na podporu treťosektorných aktivit.

Ako postupovať?

Fyzická osoba - zamestnanec, ktorý požiadal zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň:
Ak ste fyzická osoba - zamestnanec, môžete poukázať 2% resp. 3% z dane, v prípade, že ste počas minulého roka odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín.

Tlačivo na stiahnutie pre fyzické osoby - zamestnancov: VYHLÁSENIE

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie

Ak ste fyzická osoba - živnostník, môžete poukázať 2% resp. 3%, v prípade, že ste počas roka odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín.

Ak ste právnická osoba, môžete poukázať 1%, resp 2, v prípade, že ste do termínu na podanie daňového priznania darovali financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel.


Údaje o prijímateľovi, ktoré, prosím, uveďte v daňovom priznaní:

obchodné meno a názov: smartcars club
sídlo: Blagoevova 8, 851 04 Bratislava
IČO: 42 182 212
právna forma: občianske združenie