smartcars slovakia  o nás  smartiky  smartaci  akcie  partneri Diskusne forum

Akcie a zrazy

Táto časť je určená našim zrazom a akciám. Môžete sa tu dočítať o väčšine pripravovaných, ale aj už uskutočnených zrazoch a iných akciách. Objavia sa tu možnosti prihlasovania na jednotlivé akcie, pripravovaný program a ďalšie dôležité informácie. Zhodnotíme tu pre vás už uskutočnené podujatia aj vrátane fotografií.

smart_fortwo


iné podujatia a akcie

Tábor: Vláčikové leto 2014
termín 6.8.-10.8.2014
letný tábor pre dobrovoľníkov, počas ktorého pomáhame zachovávať, obnovovať a udržovať národnú kultúrnu pamiatku - Historickú lesnú úvraťovú železnicu a skanzen - Múzeum kysuckej dediny na Vychylovke.


Tábor: Vláčikové leto 2013
termín 5.7.-15.7.2013
letný tábor pre dobrovoľníkov, počas ktorého pomáhame zachovávať, obnovovať a udržovať národnú kultúrnu pamiatku - Historickú lesnú úvraťovú železnicu a skanzen - Múzeum kysuckej dediny na Vychylovke.


školenie: Ekodoprava a enviromentálna záťaž dopravy človeka
termín 12.10.-14.10.2013
školenie pre záujemcov o informácie z oblasti alternatívnych pohonov, rozvoja ekologických trendov v doprave, zahrňujúce praktické ukážky v prírode, za účasti prednášateľov z Dopravného priemyslu, z Vysokej školy dopravnej a Ekoaktivistov.