smartcars slovakia  o nás  smartiky  smartaci  akcie  partneri Diskusne forum

Prihláška za člena


Meno *
Priezvisko *
prezývka
Email *
dátum narodenia *

DD
/
MM
/
YYYY
deň / mesiac / rok, napr.: 06 / 09 / 81
model smart *
špz / ečv
*
 súhlasím s podmienkami členstva v smartcars clube  
 súhlasím so spracovaním poskytnutých osobných údajov výlučne na účely a potreby prevádzky smartcars.clubu, s občasným zasielaním e-mailových správ, bez možnosti postúpenia 3.stranám (GDPR) 
thnx toEMF Online Form Builder Report Abuse


Následne Vás prosíme o uhradenie členského poplatku. O ďaľších krokoch budete informovaný po pripísaní platby.
Členské na príslušný kalendárny rok uhraďte na účet smartcars clubu

pre SR:
SK6383300000002200190207
BIC kód/SWIFT: FIOZSKBAXXX
(číslo účtu v originálnom formáte: 2200190207/8330)


pre ČR:
2300190204/2010

Členské je stanovené vo výške minimálne 20€ pre SR alebo ekvivalent v CZK pre ČR. V prípade zaslania vyššej sumy bude táto považovaná za dobrovoľný dar na podporu činnosti smartcars clubu.

Do poznámky pre príjemcu napíšte svoje meno, prípadne prezývku.

Prosíme Vás, aby ste na toto číslo účtu neposielali iné platby (zálohy a doplatky za zraz,...)

Členstvo

Členovia